با آی سی 555 چندین مدار برای آشنائی با اوسیلاتور ها و شمارنده ها آماده کرده ایم....
چند مدار جالب با 555
برای این مدارات فایل های شبیه سازی شده با پروتئوس نیز وجود دارد.

شمارنده 0 تا 99
چند مدار جالب با 555

چشمک زن با 10 دیود نوری
چند مدار جالب با 555

انیمیشن با 29 دیود نوری

چند مدار جالب با 555

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]